Het transitie model van Bridges is niet gebaseerd op het managen van de verandering maar op de psychologische transitie die mensen doormaken als gevolg hiervan. Bridges stelt dat het begeleiden van de psychologische transitie de sleutel is voor het succes achter verandering en deelt deze op in 3 fases:

  1. The Ending Phase (loslaten)
  2. Neutral Zone (het niet weten)
  3. New Beginnings (omarmen)

​​The Ending Phase

Het loslaten wordt gezien als de meest belangrijke fase. Mensen moeten de verandering en het eventuele verlies wat daarbij komt kijken accepteren. Deze fase wordt vaak geassocieerd met negatieve emoties en weerstand maar dit hoeft niet zo te zijn. Een verandering in management kan voor werknemers als positief worden ervaren en het loslaten vergemakkelijken.

Neutral Zone

Niemands land, de neutrale zone, er is afscheid genomen van het oude maar zijn nog niet in staat om de nieuwe situatie te omarmen. Het niet weten is een tijd van onzekerheid en terugverlangen naar naar het oude maar ook een tijd van ontdekken, leren en groei. De organisatie en haar werknemers leren hoe ze constructief kunnen toegroeien naar de nieuwe situatie is hier het devies.

New Beginnings

Het omarmen van de verandering kan alleen maar als iemand hiervoor klaar is. Er is afscheid genomen van het oude, we zijn de onzekerheid voorbij en er kan constructief aan de nieuwe situatie worden gewerkt. De verandering wordt omarmd. De overgangsfase van het niet weten naar het omarmen kan er door sommigen als heel moeilijk worden ervaren. Het doet geestelijk en fysiek pijn.

Transitie Model

Bridges stelt dat om succesvol te veranderen mensen door deze 3 fases heen moeten. Aangezien iedereen anders reageert op verandering zal de snelheid hiervan nogal variëren. Aan het begin van de verandering zal het aantal mensen dat moet loslaten veel groten zijn dan diegene in de neutrale zone en diegene die de verandering omarmen.

Als je goed kijkt naar het plaatje hierboven met de 3 fases dan valt op dat sommigen meteen de verandering omarmen. Dit zijn mensen die van nature enthousiast zijn en open staan voor verandering of diegene die alleen maar te winnen hebben met de verandering. Vergelijkbaar zullen er altijd mensen zijn die niet kunnen of willen loslaten. Het is dan ook een utopie om te verwachten dat iedereen de verandering uiteindelijk zal gaan omarmen.

Kantelpunt

Tijdens de psychologische transitie zal een steeds groter aantal mensen zich in de neutrale fase gaan bevinden. Tot er een momentum “Tipping Point” is bereikt waardoor de acceptatie ineens in een stroomversnelling komt. Mijn ervaring heeft me geleerd dat dit moment vaak lastig te voorspellen en dus ook te managen is en ineens kan ontstaan. De (verander)energie die op dat moment vrijkomt is enorm.

Kanttekeningen

Bridges zijn transitie model beschrijft alleen de onderstroom en is dus geen holistische verander aanpak. Ik denk niet dat dit erg is, er zijn voldoende project management aanpakken om de bovenstroom te kunnen sturen en een combinatie hiervan is eenvoudig te maken.

In verschillende methodes zijn de 3 initiële fases verder aangevuld, een voorbeeld is plan B: In hun boek “Systemisch Transitie Management” beschrijven ze een Urgentie, Loslaten, Niet weten, Creatie en Nieuw begin fase. Of dit beter of slechter is zal veelal door de context van de verandering worden ingegeven. Maar ook zij hanteren het model van Bridges als basis voor hun aanpak.