Effective methods for the study, and control, of systems that are intrinsically extremely complex.

Cybernetica, Ashby, 1959

In de systeembenadering van Ashby gaat het over elementsystemen en variabelensystemen. Het elementsysteem is het systeem waarbij de variabelen het gedrag van dit systeem beschrijven over de tijd. De benadering van gedrag over de tijd is belangrijk om gedrag goed te kunnen observeren en de juiste regelacties te kunnen uitvoeren. Het elementsysteem wordt beïnvloed door verstoringen zowel van binnen als van buiten, deze hebben weer invloed op de systeem variabelen en de regelacties die je kan nemen om het systeem in balans of in de gewenste staat te brengen.

Ashby maakt hierbij onderscheid tussen de volgende regelacties:

 • Operationeel
  • Cause: het voorspellen van verstoringen
  • Error: het ad-hoc oplossen van verstoringen in het systeem.
 • Design
  • Dempen: impact van verstoringen op het systeem te verkleinen of weg te nemen
  • Versterken: de mogelijke regelacties vergroten.
 • Control: het aanpassen van de systeemvariabelen.

Er is dus verband tussen verstoringen en regelacties, Ashby schrijft deze in zijn wet van Vereiste Variëteit waarin hij stelt dat.

For a system to be stable, the number of states that its control mechanism is capable of attaining (its variety) must be greater than or equal to the number of states in the system being controlled.

Only variety can absorb variety.

Law of Requisite Variety, Ashby, 1958

Waarom is deze wet nu zo belangrijk? In een systeem kunnen allerlei verstoringen optreden die het functioneren van het systeem belemmeren. Wanneer er door op de plek waar deze verstoringen optreden door de mensen die “last” hebben van deze verstoring onvoldoende of geen regelacties beschikbaar zijn om deze op te lossen ontstaat een nogal inefficiënte organisatie met ongemotiveerde werknemers. Hier komt het idee van zelforganisatie en het beleggen van zoveel mogelijk verantwoordelijkheid op de werkvloer vandaan. Daarmee los je deze onbalans namelijk op, je geeft werknemers eigenlijk meer regelacties of met andere worden verantwoordelijkheid om zelfstandig te acteren op verstoringen.

Ashby toegepast op Organisaties