Change is situational. Transition on the other hand is psychological. It is not those events but rather the inner reorientation or self-direction that you have to go through in order to incorporate any of those changes into your life. Without a transition, change is just a rearrangement of the furniture. Unless transition happens, the change won’t work, because it doesn’t take.

William Bridges

De basis voor organisatie verandering is vaak een (externe) prikkel zoals een crisis, marktverandering, wetgeving, nieuw leiderschap, fusie. Eigenschap van deze prikkels is dat ze er voor het gevoel ineens zijn en dat ze zorgen voor een noodzaak tot veranderen. Vanaf een hoog abstractie niveau praten we bij verandering vaak over onder- en bovenstromen. Dit onderscheid wordt gemaakt omdat ze elk een andere benadering vragen en beide nodig zijn voor een succesvolle verandering.

Bovenstroom

Met de bovenstroom wordt de situationele verandering bedoeld: een organisatie gaat van A naar B er is een nieuwe strategie, een nieuw product wat moet worden ingezet, een andere werkwijze of er is een kennis verschuiving. Een situationele verandering in de bovenstroom is veelal zichtbaar/tastbaar/bespreekbaar, kan opgedeeld worden in kleine(re) stappen en richt zich op een eindsituatie. Door deze eigenschappen valt een verandering in de bovenstroom goed te managen.

Onderstroom

In tegenstelling tot de bovenstroom is de onderstroom minder zichtbaar, psychologische verandering of transitie en onlosmakelijk verbonden met de bovenstroom. Wanneer dit niet zo is spreken we dan ook niet over verandering. Het “gedoe” wat gepaard gaat met verandering is dan ook een teken dat er iets aan het veranderen is. Emoties, zowel positief als negatief zijn onlosmakelijk verbonden met verandering. En de psychologische transitie is essentieel als je wilt dat de verandering ook daadwerkelijk plaats gaat vinden.​​

Verandermodellen

Om als organisatie effectief te veranderen zijn er verschillende verandermodellen beschikbaar. In onderstaande artikelen zijn deze verandermodellen door mij uitgewerkt, er staat achter op welke stromen ze impact hebben.

Context over Patterns and Best Practices

Mijn advies is om op basis van de verandering en de context waarbinnen deze plaats gaat vinden de best practices uit de verschillende methodes te combineren. Hier geldt: Begrijp eerst de verandering en kies vervolgens een aanpak en dus niet andersom.