Change management(CM) is a collective term for all approaches to prepare, support, and help individuals, teams, and organizations in making organizational change.

Wikipedia

Waarbij een organisatieverandering extern gedreven kan zijn:

  • Nieuwe technologie (stoommachine, internet)
  • Crisis (9/11, corona)
  • Klantbehoefte verandert (energie zuinige auto’s, luxe artikelen)
  • Markt verandert (aantal aanbieders, alternatieve producten)

Of intern gedreven:

  • Acquisitie of fusie
  • Herstructurering
  • Nieuw product of dienst
  • Werknemers

Dit doet vermoeden dat er sprake is van een actie/reactie maar niks is minder waar. Als organisatie ben je constant onderhevig aan verandering zowel extern als intern, groot als klein. Een bekende quote is die van Heraclitus.

Maar ook Darwin doet een duit in het zakje als het gaat om het waarom vanveranderen. Hij heeft het over “the survival of the fittest” waarbij met “fittest” niet zoals velen vaak onterecht aannemen de sterkste wordt bedoeld maar diegene die het best om weet te gaan met verandering.

Organisaties zijn constant aan verandering onderhevig en diegene die hiermee om weten te gaan zal niet alleen overleven maar ook het best gedijen. Alhoewel dit nog lang niet overal zo wordt ervaren dwingt dit je als organisatie om “goed” te worden in het inspelen op verandering. Verandermanagement speelt daarbij een belangrijke rol, de naam management is ietwat verwarrend omdat verandering vaak meer weg heeft van experimenten en leren dan van plannen en sturen. ​​​​​​​​Verandermanagement gaat niet alleen over van A naar B maar ook over “goed” of soms alleen “beter” worden. Of wil je niet overleven?