De Boy Scouts of scouting als je in Nederland woonachtig bent hebben een regel als het gaat om kamperen:

“Always leave the campground cleaner than you found it.”

Door ervoor te zorgen dat de kampeerplaats schoner is bij vertrek dan bij aankomst verzekeren ze zich ervan dat de situatie ter plaatse in ieder geval niet verslechtert maar juist verbetert. Een belangrijk onderdeel van dit principe is dat je niet alleen je eigen rommel opruimt maar ook de rommel van een ander. Je bent bewust bezig de kampeerplaats te verbeteren voor de volgende groep met kampeerders.

In organisaties is het terugdringen van de organisatieschuld (het schoonhouden van de kampeerplaats) een constante uitdaging. De Boy Scout Rule is de meest eenvoudige en effectieve manier om deze terug te dringen. Het terugdringen van de organisatieschuld wordt zo onderdeel het DNA en de manier van werken.

Een alternatief

Een alternatief op de Boy Scout Rule is de benadering die uitgaat van het speciek plannen en sturen van werkzaamheden gerelateerd aan het terugdringen van de organisatieschuld. Wat op papier een goed alternatief lijkt levert in de praktijk vaak weinig resultaat op. Hiervoor zijn een aantal redenen aan te wijzen:

  • Het is moeilijk om hiervoor tijd te reserveren, de waan van de dag is veel sterker. Lees hiervoor het artikel Brand op de werkvloer
  • Het terugdringen van de organisatieschuld is complex en daarom moeilijk stuurbaar. Het leent zich dus niet voor een aanpak waarbij er een tastbare relatie moet zijn tussen investering en resultaat.

Randvoorwaarden voor het toepassen van de Boy Scout Rule zijn:

  • Transparantie over de organisatieschuld
  • Sturing op korte en lange termijn zijn in balans