Wie voegt er nu ECHT Waarde toe?

De afgelopen weken heb ik me gewaagd aan een kleinschalig onderzoek. Bij meerdere klanten heb ik de volgende vraag gesteld: Stel, je start met eigen geld een nieuw IT bedrijf. Er is het eerste jaar ruimte om één persoon aan te nemen. Je mag echter alleen CV’s ontvangen voor één bepaalde rol. Hierbij kan je kiezen uit de volgende rollen:

Een Manager, Tester, Engineer, Architect, Projectleider, Designer of Business Analist.

Het resultaat: Iedereen kiest zonder lang nadenken voor de engineer. Waarom? Eén antwoord komt steeds weer terug: “Waarde”! Voegt de rest dan geen waarde toe? “Eigenlijk niet, in ieder geval niet in het begin.” is dan het antwoord.

Interessant vind ik dan wanneer de overige (niet engineer) rollen wel waarde gaan toevoegen. Mijn antwoord zou zijn “nooit”! Maar wacht even voordat je me boos gaat opbellen. Het is niet zo dat deze rollen niet noodzakelijk zijn voor een goed functionerende IT organisatie. Ze zijn zeker noodzakelijk, alleen voegen ze op zichzelf geen waarde toe. Ze voegen alleen waarde toe in combinatie met een engineer. Een business case voegt op zichzelf geen waarde toe. De waarde ontstaat wanneer deze ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd en wie heb je hiervoor nodig? Het antwoord laat zich makkelijk raden 🙂

Als ik verderga in de gedachte dat alleen engineers waarde toevoegen dan zou ik verwachten dat ze worden gezien als de pareltjes van elke organisatie. Het meest verdienen, hoog in aanzien staan en dat alles op alles wordt gezet om deze mensen zo optimaal mogelijk te benutten. Ik zou dus verwachten dat des te meer niet engineers vs engineers een organisatie heeft, des te meer een engineer zich kan richten op het toevoegen van waarde. Dit klinkt voor mij logisch.

De praktijk is echter vaak het tegenovergestelde. De meeste engineers, zeker in organisaties waar de ratio niet engineers vs engineers hoog is bijvoorbeeld 4:1 of zelfs 5:1 vinden juist dat ze eerder tegengewerkt dan gefaciliteerd worden. Er wordt niet of weinig naar ze geluisterd. Daarnaast verdienen de faciliterende coördinerende managende niet waarde toevoegende rollen meer en genieten ze het meeste aanzien. Dat vind ik dan weer niet logisch.

Zou het niet zo moeten zijn dat we diegene die in staat zijn om waarde toe te voegen in een positie brengen zodat ze dat ook daadwerkelijk kunnen doen. En dat we ze ontzettend dankbaar moeten zijn dat ze onderdeel van onze organisatie willen zijn. Want zonder deze ontzettend belangrijke groep engineers kan een IT organisatie niet bestaan. Ik vraag me af of dit ook voor de andere rollen geldt.

Elke organisatie moet erop gericht zijn om diegene die waarde toevoegen zo optimaal mogelijk te faciliteren.