Organisatie Ontwikkel Thema’s in 2018

Digitalisering dwingt organisaties de manier waarop ze zijn ingericht radicaal te veranderen, een trend die al 50 jaar gaande is en door de brede adoptie van internet via  het welbekende wereld wijde web(www) rond 1996 in een stroomversnelling is gekomen. Onderzoek van Deloitte uit 2017 onder 7.000+ bedrijven in 130 landen over uitdagingen in organisaties laat zien dat organisatie ontwikkeling bovenaan de agenda staat. Van de 7.000 bedrijven onderstreepten meer dan 6.000 (88%) de noodzaak van het herinrichten van rollen en functies, het ontwikkelen van  medewerkers en leiders, het opnieuw definiëren hoe we doelen stellen en belonen en inspelen op trends als: IoT, Big Data, Blockchain AI. Digitaal is het nieuwe normaal en het transformeren naar een digitale organisatie zal in 2018 weer bovenaan de agenda staan.

Zijn organisaties hier na 50 jaar dan niet al ontzettend bedreven in? Nee, slechts 9% begrijpt voldoende hoe hun interne organisatie werkt en slechts 11% voelt zich capabel genoeg om zelfstandig de organisatie voor de toekomst te ontwikkelen. Genoeg te doen voor mij in ieder geval en dat bleek ook wel in 2017. Het ontwikkelen van de digitale organisatie is complex, al dat veranderen doet mensen geestelijk en fysiek pijn. De beloning, mocht het lukken is er dan wel naar in termen van geld, medewerker en klant tevredenheid. Als bonus lost het daarnaast ook een groot aantal van de uitdagingen op waar bestuurders van organisaties vandaag de dag voor staan.

In het kader van organisatie ontwikkeling worden of zijn de onderstaande thema’s belangrijk in 2018.

Meten is Weten, De digitale organisatie ontstaat niet op papier, echt niet! Deze ontstaat alleen in een cultuur van experimenteren en leren. Belangrijk hierin is het doel, Start with Why en waar we staan we op de ladder richting dat doel. Plan,Do, Check, Act en niet alleen Plan & Do dus.  Het bewustzijn dat zonder doel en transparantie elke verandering instabiel wordt neemt alsmaar toe en tenzij je op drijfzand wilt bouwen zal je hier mee aan de slag moeten.

Management aan Zet, In het State of Agile report van VersionOne geven 70% van de bedrijven die zich bezig houden met organisatie ontwikkeling aan dat ze managent zien als de grootste bottleneck is bij het ontwikkelen van organisaties. In 2018 gaan we verder om van managers leiders te maken. Waarbij Peter Drucker wat mij betreft de spijker op zijn kop slaat door te stellen: “Management is about handling complexity. Leadership is about creating simplicity.”

Business = IT & IT = Business, Uit het Agile Manifesto: “Customer Collaboration over Contract Negotiation”, Klant leverancier relaties zijn gewoon succesvol dan  samenwerking tussen business en IT.  IT is niet hetzelfde als het bestellen van een auto of het bouwen van een huis, nu niet en de komende 10 jaar nog steeds niet. Dat het pijn doet om de verworven rechten als klant uit handen te geven begrijp ik, echter volhouden dat business de klant is van IT  is niet meer van 2018.

Netwerk organisaties. Samenwerking vindt plaats in een netwerk van mensen onafhankelijk van hiërarchie. De snelst groeiende en best presterende bedrijven zijn ingericht als een netwerk van autonome teams elk met hun eigen doel en in staat om deze zelfstandig te bereiken. Kijk bijvoorbeeld maar naar Thuiszorg Nederland en Uber. Deze manier van organiseren zal meer en meer worden toegepast.

Talent acquisitie en ontwikkeling, nu de schaarste op de arbeidsmarkt in 2018 alleen maar toeneemt is de verwachting dat het aantrekken van geschoolde werknemers alleen nog maar hoger op de agenda komt te staan. Hierbij gaan we merken dat de traditionele manier van werven, belonen en ontwikkelen niet toereikend zijn om de “juiste” werknemers te vinden, op een goede manier in te zetten en te behouden.

In 2018 zal ik schrijven over deze thema’s en een groot aantal andere onderwerpen. Daarnaast ben ik benieuwd naar je eigen trends voor 2018, wat wordt volgens jou belangrijk(er)?