De Beste Stuurlui staan aan Wal

De holland 8 is een Nederlands roeiploeg die op de olympische spelen in Atlanta in 1996 goud won. Het team bestaat uit 8 roeiers en 1 stuurman. Stel je bent coach van deze ploeg en je wilt sneller, wat doen je? Zet je er een 2e stuurman bij? Nee natuurlijk niet!! Je gaat aan de slag om de huidige roeiers beter te maken, je vervangt eventueel een roeier door een andere roeier, of verbetert de boot. Logisch verhaal? Nou, vanuit een organisatie perspectief duidelijk niet!

De belangrijkste mensen in het bedrijf, zijn de mensen waar iedereen iets van wil. Zij zijn ook meteen de grootste bottleneck (Theory of Constraints) en bepalen daarmee de snelheid waarmee de organisatie voortbeweegt. Dit zijn de roeiers. Omdat de wereld steeds sneller verandert en organisaties, of ze dat nu willen of niet deel uitmaken van deze wereld neemt de druk om hierin mee te gaan alsmaar toe. Aangezien de roeiers het tempo bepalen neemt de druk op de roeiers om te versnellen dus ook toe. Logisch?

Omdat opschalen, ofwel het toevoegen van roeiers in IT niet een directe versnelling oplevert (Mythical Man Month, Frederick P. Brooks) zijn organisaties genoodzaakt om op zoek te gaan naar andere middelen om te versnellen. Daar waar het bij de Holland 8 logisch is om direct de focus te leggen op het verbeteren van de reeds aanwezige roeiers en de boot kiezen veel organisaties ervoor om meer stuurmannen aan te stellen. Stuurmannen die terwijl de roeiers met het zweet op hun voorhoofd proberen de finish te halen aan boord springen om ze extra instructies toe te schreeuwen Dit zijn de toeteraars. Onder het mom van ik ben een stakeholder en afhankelijk van de waan van de dag en hun HIPPO(HIghest Paid PersOn) status volgen de roeiers wel of niet deze instructies op. Een logisch gevolg van deze extra ballast aan boord is dat de boot, ondanks de inspanningen van de roeiers vertraagt.

Architecten, Security Officers, Operationeel Management, Projectleiders, Release Managers, Product Owners, Scrum Masters, Business Analysten, Release Managers, Quality Managers, de Raad van Bestuur, Directie en ik kan nog wel even doorgaan. Allemaal toeteraars die richting willen geven aan de roeiers. Wat het geheel complex maakt is dat de meeste toeteraars dit doen met de beste bedoelingen en ook nog goede boodschap toeteren. Omdat veel organisaties moeite hebben om duidelijke keuzes te maken en snelheid, hoge kwaliteit, maximale flexibiliteit tegen lage kosten willen zijn er veel tegenstrijdige belangen en spreekt elke toeteraar vanuit zijn eigen context. Dit vertraagt de snelheid van de boot. Ook het breed invoeren van Scrum en het positioneren van de rol van de Product Owner lost dit niet op. Zonder duidelijke keuzes op organisaties niveau kan ook een Product Owner zijn keuzes niet uitleggen aan de toeteraars en zullen ze andere manier proberen te vinden om hun boodschap over te brengen.

Het wordt steeds meer een trend om meer en meer toeteraars rond de teams te zetten die als ze niet hun zin krijgen steeds harder gaan schreeuwen en gefrustreerd raken als er niet wordt geluisterd. (Six Simple Rules, Yves Morieux) Is er een probleem met het releasen van software? Dan wordt er een Release Manager geïntroduceerd. Is er een probleem met kwaliteit? Introduceer dan een Kwaliteit Manager en ga zo maar door.. Allemaal toeteraars, allemaal met een valide boodschap. Echter, de complexiteit in organisaties neemt op deze manier exponentieel toe en maakt de boot met de roeiers langzamer en minder wendbaar. Je raakt zo steeds verder verwijdert van het laten groeien van je roeiers en ziet door de toeteraars het bos niet meer.

Organisaties zijn niet gebaad bij meer toeteraars maar bij betere roeiers. Er is ook geen organisatie die dit niet onderschrijft. Desondanks blijft de verleiding om meer toeteraars toe te voegen groot. Weersta deze verleiding en richt je als organisatie op je roeiers. Vraag ze wat ze nodig hebben om de gestelde doelen te halen, en ga van daaruit aan de slag om dit samen te doen. Maak ook duidelijke keuzes, hoe moeilijk deze ook kunnen zijn in de doelen die je wilt halen. Laten we gaan voor betere roeiers en toeteraars die vanaf de zijlijn vooral nog aanmoedigen.