De Scrum Leider

Scrum Master gezocht, verantwoordelijkheden:

  • Opstellen van requirements
  • Aansturing en coachen van het Scrum Team
  • Bewaken en opstellen van de architectuur
  • Realisatie van de oplossing

Een compleet Scrum Team verenigd in één enkel persoon en de ideale oplossing voor al uw problemen, of toch niet?

Officieel onderkent Scrum 3 rollen met elk hun eigen verantwoordelijkheden.[1] Deze zijn niet willekeurig toegewezen maar bestaan om een bepaalde reden. Daar waar de Product Owner zich richt op het wat en het waarom, het Scrum Team op het hoe faciliteert de Scrum Master het Scrum proces en heeft hij of zij GEEN inhoudelijke verantwoordelijkheid. Vooral dat laatste is erg belangrijk om de Scrum Master in staat te stellen zijn faciliterende rol goed in te laten vullen.[2]

Als facilitator is de Scrum Master er verantwoordelijk voor dat het Scrum proces wordt gevolgd. Dit houdt in dat de juiste mensen bij de verschillende Scrum meetings aanwezig zijn, dat het doel hiervan duidelijk is en dat de meetings niet te lang duren. Daarnaast is hij of zij verantwoordelijk voor het zelf lerende vermogen van het Scrum Team. De Scrum Master faciliteert het zelf lerend proces en is niet iemand die de gaten dichtloopt om zo te maskeren waar het Scrum Team tekort schiet.

Is er bijvoorbeeld onduidelijkheid over een sprintitem dan is het aan het Scrum Team en de Product Owner om hier samen uit te komen, de Scrum Master faciliteert, maar neemt hierbij geen standpunt in.

Als er een beslissing moet worden genomen met betrekking tot de architectuur van het product waarin het Scrum Team werkt dan is het Scrum Team verantwoordelijk voor deze beslissing. De Scrum Master zal hoogstens aangeven dat het eventueel verstandig is om met een architect te gaan praten of literatuur te raadplegen maar deze zal ook hier geen standpunt in nemen.

Zijn we halverwege de sprint en is het voor het Scrum Team duidelijk dat ze niet alle sprint items kunnen opleveren moeten ze hier met de Product Owner in overleg treden. Ook hier faciliteert de Scrum Master en acteert hij niet als een projectleider om te zorgen dat alle sprint items alsnog binnen de sprint worden opgeleverd.

Waarom laten we het niet toe dat de Scrum Master ook een inhoudelijke bijdrage levert, alle handjes helpen immers en wat nu als we hierdoor kunnen voorkomen dat er een verkeerde architectuur ontstaat of ervoor kunnen zorgen dat alle sprintitems binnen de sprint worden opgeleverd. Roger Schwarz schrijft in zijn boek The skilled facilitator het volgende: “The facilitator does not intervene directly in the content of a groups discussion. To do so would be to abandon neutrality and reduce the groups responsibility for solving its problems.”.[3]

In de meeste organisaties ligt de focus primair op functionaliteit, tijd en geld. Er moet zo veel mogelijk waarde worden toegevoegd, zo snel mogelijk voor zo weinig mogelijk geld. Scrum hecht vooral waarde aan transparantie, zelfreflectie en flexibiliteit en in het uitdragen hiervan heeft de Scrum Master een cruciale rol. Wanneer de Scrum Master echter ook moet sturen op functionaliteit, tijd en geld ontstaat er belangenverstrengeling en zullen de belangrijkste waarden van het bedrijf altijd voorrang krijgen op de waarden van Scrum.

Het op de juiste manier beleggen van verantwoordelijkheden is essentieel binnen Scrum en belangenverstrengeling moet worden voorkomen wil een organisatie alle voordelen van Scrum ervaren.

 

  1. Srum Guide, Scrum.org, 2013.
  2. Facilitator, Wikipedia, 2014
  3. The Skilled Facilitator, Roger Scharz, 2002.